#იმოქმედე

საქართველოს მთავრობამ სტამბოლის კონვენციის სარატიფიკაციოდ ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ მომზადებული საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტი დაამტკიცა

ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ მიმართული კამპანია

ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ მომზადებული საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტის შესახებ  იუსტიციის სამინისტრო იწყებს სოციალურ კამპანიას − „იმოქმედე“. კამპანიის მიზანია სტამბოლის კონვენციის სარატიფიკაციოდ 20-მდე კანონში შესული ცვლილებების შესახებ საზოგადოების ინფორმირება და ძ...

ვრცლად
   
   
   

რა არის ოჯახში ძალადობა?

 ოჯახში ძალადობა გულისხმობს ოჯახის ერთი წევრის მიერ მეორის უფლებებისა და თავისუფლებების დარღვევას უგულებელყოფით ან/და ფიზიკური, ფსიქოლოგიური, ეკონომიკური, სექსუალური ძალადობით ან იძულებით.

ვინ ითვლება ოჯახის წევრად?

დედა, მამა, პაპა, ბებია, მეუღლე, შვილი (გერი), შვილობილი, მშვილებელი, მშვილებლის მეუღლე, ნაშვილები, მიმღები ოჯახი (დედობილი, მამობილი)

ვრცლად
 
ამ დროისთვის კამპანიაში ჩართულია:
193
ადამიანი
Manana nozadze

kargi wamowyebaa!!

მარი ჯობავა

ვუერთდები კამპანიას #იმოქმედე

რეგიონი:
თბილისი
მომხდარია
დევნა დაიწყო
მკვლელობა
10
8
ჯანმრთელობის დაზიანება
3
3
ძალადობა(სხვა)
109
54
12 11 10 9 8 7 6 5 4 4 2 1
სულ მოხდა
დევნა დაიწყო
304
შემთხვევა
220
შემთხვევაში
72%

წყარო: საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო